Interface JTag-Universal Autoalimentado

Interface JTag-Autoalimentado / Non incorpora a pila de 3.3 voltios, nin o cable.(Pódense pedir aparte)
Temos o mellor Prezo en España
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ATENCIÓN: O funcionamento deste módulo require uns certos coñecementos por
parte do cliente. Non se abonará nin cambiará ningún
JTAG. Todos foron comprobados previamente.

Pechar