Publicidade

CONTACTO.

españoldeutsch galegofrançais

Publicidade
Electronica Suiza
Inicio
ESTADO PEDIDO ANULAR PEDIDO PRIVACIDADE DE DATOS AVISO LEGAL VER PEDIDO COMO PAGAR

Aviso Legal

AVISO IMPORTANTE

   ELECTRONICASUIZA.com advirte que todos os produtos que comercializa son absolutamente legais. ELECTRONICASUIZA.com advirte que a utilización dos seus produtos para outros fines fóra da legalidade, constitue un delito, e está penado pola lei. Polo tanto, ELECTRONICASUIZA.com  non se responsabiliza do uso que os clientes den ós seus produtos, quedando baixo a responsabilidade dos mesmos, o uso que fagan deles.ADVERTENCIA LEGAL

   NON damos información nin soporte técnico de software ilegal, programas ilegales, etc. Algúns materiais dos que comercializamos poden usarse para infinidade de montaxes electrónicos, por exemplo, accesos de persoas a recintos mediante tarxetas, entradas e saídas a garaxes, etc. É ilegal descodificar canles de TV de pago sen a tarxeta da plataforma correspondente. Estas prácticas fraudulentas están penadas pola lei. Non respondemos a ningunha pregunta, nin damos información telefónica ou por e-mail, sobre temas ilegais de esta índole.

   ELECTRONICASUIZA.com  non se responsabiliza do mal uso que o cliente faga dos produtos que comercializa.

   O usuario é plenamente responsable do uso ó que destine a información e os dispositivos accesibles directa ou indirectamente dende esta páxina, sen que sexamos responsables dos eventuais danos que o uso dos mesmos ocasione no seu terminal.

   Ós efectos do disposto nos artigos 248.3, 270 e 286 do Código Penal, modificado pola Lei Orgánica 15/2003, de 25 de novembro, infórmase de que, dende esta web non se suministran dispositivos nin software para ser utilizados na comisión de fraudes contra o patrimonio ou contra a propiedade intelectual e industrial, especialmente mediante a supresión non autorizada ou a neutralización de calquera dispositivo técnico que se utilice para protexer programas de ordenador ou calquera outra obra protexida. Tampouco se suministra información de forma directa para conseguir accesos non autorizados, nin servicios de radiodifusión sonora ou televisiva, nin acceso a interactivos prestados a distancia por vía electrónica, nin sobre o uso de dispositivos ou programas non autorizados en outro Estado membro da Unión Europea, deseñados ou adaptados para facer posible este acceso, nin tampouco se incita a lograr accesos non autorizados a servizos de acceso condicional ou equipos de telecomunicación.

   O Usuario comprométese a facer un uso adecuado e lícito do sitio web, dos contidos, produtos e servizos, de conformidade coa Lexislación aplicable, limitando o uso da información e produtos suministrados a fins lícitos tales como domésticos, educacionais ou de experimentación, polo que o Usuario deberá absterse de facer un uso non autorizado ou fraudulento do website e/ou dos contidos ou produtos e servizos, especialmente dos mencionados nos párrafos anteriores ou os derivados dos compromisos que adquiriu cos suministradores dos seus equipos, responsabilizándose expresamente de calquera restrición de disposición que tivera sobre os mesmos. Particularmente, en relación co uso de videoconsolas comprométese a efectuar usos lícitos das mesmas, tales como os derivados da utilización de software freeware (reproductores Divx, reproductores MP3 e aplicacións de libre distribución e uso), copias de seguridade (sempre e cuando sexa propietario do orixinal, tal e como tipifica a lei), xogos de importación orixinais e DVD-video de outras rexións orixinais.

   O propietario do sitio web non se fai responsable de aqueles outros datos, sitios web ou arquivos ós que sexa posible acceder a través de enlaces (links) dispoñibles entre os seus contidos, dado que estas páxinas ou arquivos obxecto de enlace, son responsabilidade dos seus respectivos titulares. Esta páxina, polo tanto, nin aproba, nin fai seus os produtos, servizos, contidos, información, datos, arquivos e calquera clase de material existente en tales páxinas web ou arquivos e non controla nin, de conformidade co disposto na LSSICE, se fai responsable da calidade, licitude, fiabilidade e utilidade da información, contidos, datos e servizos existentes nos sitios enlazados e que son alleos a esta páxina. No caso de que un órgano competente declare a ilicitude dos datos, ordene a súa retirada, imposibilite o acceso ós mesmos, ou declarase a existencia de lesión, e se nos notifique expresamente a correspondente resolución, os enlaces indicados, serán inmediatamente retirados.

 ©copyright 2015  by ElectronicaSuiza.com

Contacto | Novidades. | Condicións Xerais | Devolucións | Quen Somos | Servizo Técnico | Rma

Proxecto cofinanciado por

Unión Europea . Xunta de Galicia