Promax TVHUNTER

Aliniació d´antenes TDT fàcil i ràpid
Marge de freqüència: 474 MHz a 858 MHz (UHF)
Punts de mesura: 16 màxim
Potència: 40 a 100 dBμV
MER: 0 a 33 dB
CBER: 1E-5 a 1E-1
VBER: 1E-7 a 1E-3
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Impedància: 75 Ω
Connector Universal, amb adaptador intercambiable BNC, DIN i F inclosos
Marge de nivell: 40 dBμV a 100 dBμV
Nivell màxim de senyal DC: a 100 Hz 30 Vrms
474 MHz a 858 MHz 120 dBμV
Portadores COFDM: 2 k / 8 k (Seleccionable per l´usuari)
Interval de Guarda: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 (Seleccionable per l´usuario)
Code Rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Modulació: QPSK, 16-QAM, 64-QAM, AUTO
Inversió espectral Seleccionable: ON, OFF
Ample de banda: 7 MHz, 8 MHz
Inversió espectral: Definible per l´usuari
Nivell de qualitat per acceptació: Definible per l´usuari
Valors inicials: MER = 21 dB
Informació presentada: Nom de servei, o xarxa, si és detectat. Mostra per pantalla els 48 primers serveis. Indicació de senyal DVB-T sincronitzada

tancar