Promax PRODIG-5 TVExplorer

Tamany/pes ideal, molt manejable.
Inclou els principals estàndars de TV: M, N, B, G, I, D, K i L
Accepta qualsevol sistema de televisió (PAL, SECAM y NTSC) i permet
treballar directament amb senyals de TV digital decodificant-les per veure la imatge de televisió i per les que proporciona directament la mesura de potència, de la relació portadora a soroll (C/N), de la tassa d´error de la senyal digital (BER) i de la relació d´error de modulació (MER), tant per senyales DVB-T (COFDM) com DVB-S (QPSK) i DVB-C (QAM).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

• Cobertura: TV Terrestre, satèl.lit i cable
• Sintonia: Per canal i freqüència(FI o directa sota satèl.lit)
• Funció Explorer: Recerca de canals automàtica; Possibilitat de crear llista de canals
• Funció Auto Id: Identificació automàtica del tipo de senyal
• Mesures: Visualització simultànea de totes les mesures.
Analògiques: Nivell, Video/Audi, C/N
Digitals: Potència, C/N, identificació del Canal
COFDM 2k/8k: MER/VBER/CBER
QUAM 16/32/64/128/256: BER/MER
• Monitor: TFT LCD 5”(320 candeles/m2)
• Dimensions i Pes: 230x161x76 mm/1,9 kg (sense protector)

tancar