Interface JTag-Universal Autoalimentat

Interface JTag-Autoalimentat / No incorpora la pila de 3.3 volts,ni el cable.(es poden demanar a part)
Tenim el millor preu en Espanya
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

ATENCIÓ:El funcionament d´aquest mòdul requereix uns coneixements per part del client.No s´abonarà ni canviará cap
JTAG.Tots s´han comprovat previament.

tancar