COMANDAMENT AZBOX

Comandament vàlid per tots els receptors AZBOX
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Comandament pels receptors azbox S710 i ST710 no s´inclouen les piles

tancar