Comandament QboxHD

Comandament a distància original per receptors QboxHD
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Comandament a Distància per receptors QboxHD

tancar