Publicidade

NOVETATS.

españoldeutsch galegofrançais catalan portugues

Publicidade

Publicidade
Electronica Suiza
home
ESTAT COMANDA ANULAR COMANDA PRIVACITAT DE DADES AVIS LEGAL VEURE COMANDA COM PAGAR

Avís Legal

AVISO IMPORTANTE

   ELECTRONICASUIZA.com adverteix que tots els productes que comercializa són absolutament legals. ELECTRONICASUIZA.com advertix que la utilizació dels seus productes per altres fins fora de la legalitat, constitueix un delicte, i está penat per la llei. D´aquesta manera, ELECTRONICASUIZA.com no es responsabilitza de l´ús que els clients donin als seus productes, quedant sota la responsabilitat dels mateixos, l´ús que fagin d´ells.ADVERTENCIA LEGAL

   NO donem informació ni suport tècnic de software il.legal, programes il.legals, etc. Alguns materials dels que comercialitzem poden ser utilitzats per infinitat de muntatges electrònics, per exemple, accessos de persones a recintes mitjançant targetes, entrades i sortides a garatges, etc. És il.legal descodificar canals de TV de pagament, sense targeta d´abonat. Aquestes pràctiques fraudulentes estan penades per la llei.No responem a cap pregunta, ni donem informació telefònica o per e-mail, sobre temes il.legals d´aquesta índole.

   ELECTRONICASUIZA.com no es responsabilitza de la dolenta utilització que el client pugui donar als seus productes que comercialitza.

   L´usuari és plenament responsable de l´ús al que destini la informació i els dispositius accessibles directa o indirectament des d´aquesta pàgina, sense que siguem responsables dels eventuals danys que l´ús dels mateixos pugui ocasionar en el seu terminal.

   A efectes de l´amatent en els articles 248.3, 270 i 286 del Codi Penal, modificat per la Llei Orgànica 15/2003, de 25 de novembre, s´informa que, des d´aquesta web no es subministren dispositius ni software per ser utilitzats en la comissió de fraus contra el patrimoni o contra la propietat intel.lectual i industrial, especialment mitjançant la supressió no autoritzada o la neutralització de qualsevol dispositiu tècnic que s´hagi utilitzat per protegir programes d´ordinador o altres obres protegides. Tampoc es subministra informació de forma directa sobre maneres d´aconseguir accessos no autoritzats, ni a serveis de radiodifusió sonora o televisiva, ni a interactius prestats a distància per via electrònica, ni sobre l´ús de dispositius o programes no autoritzats en altre Estat membre de la Unió Europea, dissenyat o adaptat per fer possible aquest accés, ni tampoc s´incita a aconseguir accessos no autoritzats a serveis d´accés condicional o equips de telecomunicació.

   L´Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, dels seus continguts, productes i serveis, de conformitat amb la Legislació aplicable, limitant l´ús de la informació i productes subministrats a fins lícits tales així com domèstics, educacionals o d´experimentació, així l´Usuario deurà abstenir-se de fer un ús no autoritzat o fraudulent del website i/o dels continguts o productes i serveis amb fins o efectes il.lícits, especialment dels esmentats en els paràgrafs anteriors o els derivats dels compromisos que hagin adquirit amb els subministradors dels seus equips, responsabiltzant-se expressament de qualsevol restricció de disposició que tingués sobre els mateixos i, particularment, en relació amb l´ús de videoconsoles es compromet a efectuar utilitats lícites de la mateixa, com els derivats de la utilizació de software freeware (reproductors Divx, reproductors MP3 i aplicacions de lliure distribució i ús), còpies de seguretat (sempre i quan sigui propietari de l´original, tal i com tipifica la llei), jocs d´importació originals i DVD-vídeo d´altres regions originals.

   El propietari del lloc web no es fa responsable d´aquelles dades, llocs web o arxius a ls que sigui possible accedir mitjançant enllaços (links) disponibles entre els seus continguts, donat que aquestes pàgines o arxius objete d´enllaç són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, ni aproba, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius qualsevol material existent en aquestes pàgines web o arxius i no controla ni, de conformitat amb l´amatent en la LSSICE, es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En el cas de que un òrgan competent declari la il.licitud de les dades, ordenant la seva retirada o que s´impossibiliti l´accés als mateixos, o si hagués declarat la existència de la lesió, i se´ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s´indiquen serien immediatament retirats.

 ©copyright 2015  by ElectronicaSuiza.com

Contacte | Novetats. | Condicions Generals | Devolucions | Quien Somos | Rma

Proyecto cofinanciado por

Unión Europea . Xunta de Galicia